به منظور بررسی تقاضای مشتریان برای دریافت کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش مشتری در بورس تشکیل می‏ شود که دارای 5 نفر عضو و یک دبیر می‏ باشد. اعضای کمیته و دبیر آن توسط مدیرعامل بورس منصوب می‏ شوند. ضمن آنکه دبیر کمیته هم‏زمان مسوول پذیرش مشتریان نیز می ‏باشد. کلیه متقاضیان معاملات در بورس بایستی از طریق کارگزار به مسوول پذیرش مشتری معرفی شوند و کارگزاران موظفند فرم تقاضای شناسایی مشتری جهت درخواست کد معاملاتی را همراه با مدارک شناسایی مشتری به مسوول پذیرش مشتری ارایه دهند.
مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی:
- تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تایید کارگزار رسیده باشد
- تصویر شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد
- نشانی کامل اقامت شامل کدپستی و شماره تلفن مشتری
- نشانی کامل محل کار
- تصویر مجوزهای فعالیت به همراه اسناد مربوط به فعالیت
- سایر موارد به تشخیص کمیته
مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی:
- تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تایید کارگزار رسیده است
- مدارک ثبت شرکت
- روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
- معرفی دارندگان امضای مجاز
- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل
- صورت‏های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی
- مجوزهای دریافتی جهت فعالیت شرکت
- کد اقتصادی و اضهارنامه مالیاتی
- سایر موارد به تشخیص کمیته
لازم به ذکر است وکیل یا نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی می ‏توانند موضوع پذیرش آنها را پیگیری نماید که سند رسمی وکالت از موکل خود داشته و مدارک شناسایی خود را نیز به بورس کالا ارایه نماید. متقاضیان خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی بایستی مدارک مثبته خود را به دو زبان فارسی یا انگلیسی به همراه فرم درخواست کد مشتری که به تایید سفارت یا کنسولگری ایران رسیده از طریق کارگزار مربوط به مسوول پذیرش جهت دریافت کد ارایه دهند.

* در خصوص ارسال صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی طبق تصمیمات جدید کمیته پذیرش مشتریان و به استناد ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مشتریانی که بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، جمع درآمد ( فروش و یا خدمات ) آنها بیش از 8 میلیارد ریال باشد، موظف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و اظهار نامه مالیاتی می باشند و در خصوص سایر مشتریان نیز ارسال اظهار نامه مالیاتی به همراه صورتهای مالی ( حتی به شکل حسابرسی نشده) کفایت می کند.
* بر اساس تصمیمات کمیته پذیرش مشتریان، کد مشتریانی که بیش از شش ماه در بورس فعالیت نداشته اند، غیرفعال می شود و فعال شدن مجدد کد آنها منوط به ارائه مدارک خواهد بود.
کد معاملاتی عام‏: کد معاملاتی است که جهت خرید و فروش کالا یا گروه کالایی خاص ایجاد نشده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیتی اعلامی جهت خرید کالا یا گروه کالایی خاص در بورس اقدام به خرید کلیه کالاهای پذیرفته شده در بورس نماید.
کد معاملاتی خاص گروه کالا: کد معاملاتی است که جهت خرید و فروش یک گروه کالای خاص ایجاد شده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیت اعلامی جهت خرید یک کالای خاص از کلیه کالاهای پذیرفته شده آن گروه کالایی نیز خرید نماید.
کد معاملاتی خاص کالا: کد معاملاتی است که جهت خرید یکی یا چند کالای خاص ایجاد شده و دارنده آن مجاز است کالا یا کالاهای خاص را خرید نماید.
لازم به ذکر است کلیه معامله‏ گران کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در قالب قراردادهای مشتقه لازم بایستی کد معاملاتی عام دریافت نمایند. ضمن آنکه اشخاص حقیقی می‏توانند جهت خرید کالاهای کشاورزی، سیمان، طلا و کالاهای صادراتی با رعایت مفاد این دستورالعمل کد معاملاتی دریافت دارند.

نحوه صدور انواع کدهای معاملاتی

کد معاملاتی عام توسط مسوول پذیرش و کد معاملاتی خاص گروه کالا توسط کمیته صادر می‏شود.

صدور کد معاملاتی عام

مسوول پذیرش موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از ارایه مدارک کامل مشتری توسط کارگزاری، نسبت به صدور کد معاملاتی عام برای مشتری اقدام نماید یا اینکه عدم کفایت مدارک ارایه شده را به کارگزار اعلام کند.

صدور کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا

دبیر کمیته پذیرش مشتری موظف است حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از ارایه مدارک مشتری توسط کارگزاری، گزارش کارشناسی خود حاوی اظهار نظر در خصوص احراز یا عدم شرایط اعطای کد معاملاتی خاص کالا و یا خاص گروه کالا را به انضمام مستندات مربوط به کمیته ارسال نماید. کمیته نیز موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر اعطای کد معاملاتی خاص کالا و یا گروه کالا را به متقاضی اعلام کند و در صورت رد درخواست، متقاضی می‏تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته به وی به بورس اعلام کند. همچنین کمیته موظف است مشتریان قبلی بورس را که از بورس کد معاملاتی دریافت کرده‏اند، طبق مقررات این دستورالعمل شناسایی نماید. مشتریانی که به موجب این بند با آنها تماس گرفته شده است بایستی حداکثر ظرف 3 ماه مدارک مورد نیاز را به بورس تحویل دهند. در صورت عدم ارایه مدارک موردنیاز توسط مشتریان، کمیته می‏تواند نسبت به غیرفعال نمودن کد آنان اقدام کند. لازم به ذکر است کلیه شرکت‏های ایرانی یا خارجی می‏توانند در بورس به خرید و فروش کالا مبادرت نمایند و کد معاملاتی دریافت دارند.
* بر اساس تصمیمات کمیته پذیرش مشتریان، کد مشتریانی که بیش از شش ماه در بورس فعالیت نداشته اند، غیرفعال می شود و فعال شدن مجدد کد آنها منوط به ارائه مدارک خواهد بود.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪدرﺧﻮاﺳﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ شرکت کارگزاری بانک صادرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣـﺪارك زﻳﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

 مدارك و اطلاعات لازم جهت دريافت كد (اشخاص حقيقي):

        - اصل و فتوكپي تمامی صفحات شناسنامه،

        - اصل و فتوكپي كارت ملي (پشت و رو)،

        - تكميل فرم درخواست کد مشتریان حقيقي (شاملاطلاعاتي از قبيل: كد ملي، شماره حساب بانكي فرد متقاضي، آدرس و كد پستي، تلفن تماس)، دریافت فرم

        - تکمیل فرم احراز هویت مشتریان حقیقی، دریافت فرم

         - تکمیل فرم اقرارنامه و بیانیه ریسک، دریافت فرم

         - افتتاح حساب دراختیار (عملیاتی) در یکی ازبانک های عامل تسویه معرفی شده از طرف بورس کالا جهت تسویه وجوه توسط اتاق پایاپای،

         - تکمیل فرم معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری، دریافت فرم


  مدارك و اطلاعات لازم جهت دريافت كد (اشخاص حقوقي):

   - اصل و فتوكپي روزنامه رسمي ثبت شركت،

   - اصل و فتوكپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات شركت،

   - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره شرکت،

   - فتوکپی اساسنامه شرکت،

   - تكميل فرم درخواست کد مشتریان حقوقي (شامل اطلاعاتي از قبيل: آخرين تركيب اعضاي هيئت مديره، ليست سهامداران داراي سهام 10% وبالاتر، صاحبان امضاي مجاز)، دریافت فرم

   - تکمیل فرم احراز هویت مشتریان حقوقی، دریافت فرم

   - ارائه آخرین صورتهای مالی و گزارش حسابرس قانونی،

   - کپی کارت اقتصادی شرکت،

   - اعلام شناسه ملی شرکت،

   - تکمیل فرم اقرارنامه و بیانیه ریسک، دریافت فرم

   - افتتاح حساب دراختیار (عملیاتی) در یکی از بانکهای عامل تسویه معرفی شده از طرف بورس کالا جهت تسویه وجوه توسط اتاق پایاپای،

   - تکمیل فرم معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری، دریافت فرم

    
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد مشتریان حقیقی
  مدارک مورد نیاز جهت احراز هویت مشتریان حقوقی
  مدارک مورد نیاز جهت احراز هویت مشتریان حقیقی
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد مشتریان خارجی در بورس کالا

  مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد مشتریان حقوقی در بورس انرژی
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد مشتریان خارجی در بورس انرژی

  فرم مشخصات وکیل مشتریان کارگزاري یا نمایندگان قانونی دیگر


   فرم حساب وکالتی بانک صادرات ایران

  فرم حساب وکالتی بانک ملت

  فرم حساب وکالتی بانک کشاورزی  Top