شرکتهای پذیرفته شده در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی
ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت
1 آذر دوام یول 33 پتروشیمی پلیمر کرمانشاه 65 پتروشیمی اراک
2 ایزونام 34 پتروشیمی کرمانشاه 66 پتروشیمی اروند
3 قیر و عایق جنت آباد 35 نوید زرشیمی 67 پتروشیمی امیرکبیر
4 مجتمع فرآورده های قیر کیمیا 36 رجال 68 پتروشیمی آبادان
5 قیر شرق 37 پلی نار 69 پتروشیمی برزویه
6 قیر ایزوگام تبریز 38 پلی پروپیلن جم 70 پتروشیمی بندر امام
7 نگین گام پارس 39 سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 71 پتروشیمی بوعلی سینا
8 ستاره کاسپین کویر 40 کربنات سدیم سمنان 72 پتروشیمی تبریز
9 بام گام عایق ارومیه 41 بام گستر زرین شرق 73 پتروشیمی تندگویان
10 نفت پارس 42 صنعتی و آسفالت راه دژپا 74 پتروشیمی جم
11 دوده صنعتی پارس 43 آذربام عایق کار 75 پتروشیمی خارک
12 قیران پخش ستاره ایرانیان 44 پالایش نفت اصفهان 76 پتروشیمی زاگرس
13 قیر آکام 45 پالایش نفت آبادان 77 پتروشیمی شیراز
14 کربن ایران 46 پالایش نفت بندرعباس 78 پتروشیمی فن آوران
15 کروس انرژی 47 پالایش نفت تبریز 79 پتروشیمی لاله
16 مهندسی قیر و آسفالت غرب 48 پالایش نفت امام خمینی شازند 80 پتروشیمی فرساشیمی
17 محب پلیمر قم 49 پالایش نفت لاوان 81 پتروشیمی اصفهان
18 پتروشیمی ایلام 50 پالایش نفت شیراز 82 پتروشیمی مارون
19 توان گستران عایق 51 پالایش نفت تهران 83 پتروشیمی مهر
20 جلیس 52 نفت ایرانول 84 بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی
21 جم افروز دلیجان 53 نفت بهران 85 پتروشیمی ارومیه
22 عایق رطوبتی قیر سپاهان 54 نفت پاسارگاد 86 پتروشیمی آریا ساسول
23 دانا گام 55 نفت جی 87 پتروشیمی بیستون
24 همیارجی یزد 56 نفت سپاهان 88 پتروشیمی پارس
25 ورزیران 57 نگین فخر آذربایجان 89 پتروشیمی پردیس
26 آرتاقیرسازان اردبیل 58 پیشگامان نانو آریا 90 پتروشیمی خراسان
27 توسعه تجارت طلای سیاه 59 دانا پاسارگاد خاوران 91 پتروشیمی خوزستان
28 مهر پارسیان 60 پتروصنعت زمرد 92 پتروشیمی رازی
29 تعاونی قیر هندیجان 61 عایق بام باستان 93 پتروشیمی غدیر
30 پتروشیمی فجر 62 اصفهان قیر
31 پتروشیمی قائد بصیر 63 پویندگان فن و تجارت بین الملل
32 پتروشیمی کارون 64 کیهان توسعه البرز
Top