شرکتهای پذیرفته شده در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران
نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف
کارخانه کلهر کرمانشاه 27 کارخانه بهپاک بهشهر 14 اتحادیه تعاونیهای پنبه کاران کشاورزی پارس 1
کارخانه گلبهار 28 کارخانه خاوردشت 15 اتحادیه خراسان رضوی 2
کارخانه ماهیدشت بندرامام خمینی 29 کارخانه خرمشهر 16 اتحادیه سراسری تعاونی های مرغداران گوشتی ایران 3
کارخانه ماهیدشت کرمانشاه 30 کارخانه دعبل 17 اتحادیه مرکزی مرغداران میهن 4
کارخانه ممسنی 31 کارخانه سویابین 18 اتحادیه نظارت 5
کارخانه میان آب 32 کارخانه قند اصفهان 19 بهپاک 6
کارخانه میمه 33 کارخانه قند اهواز 20 توسعه صنایع بهشهر زرین 7
کارخانه ناب دانه 34 کارخانه قند شیروان 21 زربال 8
کارخانه نرگس شیراز 35 کارخانه قند کرج 22 سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران 9
کارخانه هفت تپه خوزستان 36 کارخانه کشت و صنعت امام خمینی 23 شرکت تعاونی آق قیزیل مغان 10
کارخانه یگانه خزر 37 کارخانه کشت و صنعت جوین 24 کارخانه اتکا 11
مجتمع پگاه زعفران 38 کارخانه کشت و صنعت شمال 25 کارخانه اکسدانه 12
مجتمع طیور ارومیه 39 کارخانه کشت وصنعت کارون 26 کارخانه امیرکبیر 13
Top