قوانین و اطلاعیه های معاملات برخط آتی کالا

برای انجام دادن درست هر کاری لازم است علاوه بر آشنایی با نحوه انجام آن اشراف برقوانین و مقررات حاکم نیز وجود داشته باشد. معاملات آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیست و آشنایی با مقررات حاکم بر آن از جمله الزامات شروع داد و ستد به صورت آنلاین می‌باشد. لذا در این بخش قوانین و مقررات مرتبط به معاملات آنلاین آمده است: 

- دستورالعمل اجرایی معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران

- اطلاعیه های شرکت بورس کالا درخصوص معاملات بر خط آتی کالا

- مخاطرات سیستم معاملات بر خط
Top