قوانین و دستورالعمل های قراردادهای آتی

برای انجام دادن درست هر کاری لازم است علاوه بر آشنایی با نحوه انجام آن، اشراف برقوانین و مقررات حاکم نیز وجود داشته باشد. معاملات آتی نیز از این قاعده مستثنی نیست و آشنایی با مقررات حاکم بر آن از جمله الزامات شروع داد و ستد می‌باشد. لذا در این بخش قوانین و مقررات مرتبط آمده است: 

دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران


ماده الحاقی دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران در خصوص شرایط اضطراری


دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران


ضوابط اجرایی بازار جبرانی


ضوابط اجرایی فعالیت کمیته آتیTop